Work > UndoREDo

UndoRedo, No.1
UndoRedo, No.1
Embroidery
22" x 7 1/2"
2016