Work > UndoREDo

UndoRedo, No.2
UndoRedo, No.2
Embroidery
16" x 6"
2016