Work > UndoREDo

UndoRedo, No.4
UndoRedo, No.4
Embroidery
21" x 5 1/2"
2016