Work > Testimonios

coiled emergency blanket sculpture by Jose Santiago Perez
Testimonio, 03
sculpture (basketry)
2019

photo Alexis O'Connor