Work > Testimonios

coiled emergency blanket sculpture by Jose Santiago Perez
Testimonio, 04
sculpture (basketry)
2019