Work > Testimonios

coiled emergency blanket sculpture by Jose Santiago Perez
Testimonio, 05
sculpture (basketry)
2019

photo by Alexis O'Connor