Portfolio > Shine/Shrink

Shine/Shrink installation view
Shine/Shrink installation view
sculpture
2024

photo by WM Artist Services